News & public relations

เสื้อยืดกั๊บไฟขายแล้วจ้า
สำหรับท่านที่สนใจเสื้อยืดกั๊บไฟ สามารถสั่งจองได้แล้ว
ราคาตัวละ 180 บาท ถ้าจัดส่งทางไปรษณีย์ ตัวละ 220 บาทเท่านั้น
 
อยากร่วมงานกับ "กั๊บไฟ"
ท่านที่สนใจกิจกรรมหรืองานบริการใดๆ ของกลุ่ม เช่น ต้องการดูงาน ลงศึกษาพื้นที่ เป็นอาสาสมัคร ฝึกงาน สนับสนุน ร่วมงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ ทางกลุ่มยินดีเสมอ
 

 
   
       
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US     |     รับซื้อแหวนเพชร

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved