ละครชุมชน“กั๊บไฟ” ช่วงนี้ทำอะไรกัน ?

สวัสดี และขอต้อนรับท่านที่เข้าเยี่ยมชม website ของกลุ่มเรา หวังว่า website นี้จะเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่านในการสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานขององค์กรกลุ่มละครชุมชน “กั๊บไฟ”   ในข้อมูลของ website นี้บางอย่างอาจล่าช้าไปบ้าง ซึ่งทางเราก็จะค่อยๆ ปรับปรุงกันไปเรื่อยๆ   ครับ

 

ที่ผ่านมาในปี 2553 เราได้ร่วมกับภาคีองค์หน่วยงานต่างๆ    ทั้งงานหลักขององค์กร ได้แก่ โครงการสร้างวินัยเชิงบวก  ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2552 หลังจากที่เราได้ตระเวนแสดงละครเร่ 20 รอบ เรื่อง “ใต้เงาเก๊าไม้”  ได้มีการร้องขอให้แสดงละครเพิ่มโดยเราได้เพิ่มรอบอีก 10 รอบ รวมเป็น 30 รอบ  ละครเรื่องนี้ได้สร้างแรงจูงใจทำให้ผู้ชมไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ให้เห็นความสำคัญของการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกหลานโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวอย่างสันติสุข 

หลังจบละครแต่ละรอบได้มีผู้ชมชาวบ้านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมฯ เป็นแกนนำขยายผลระดับชุมชนเกี่ยวกับวินัยเชิงบวก  ทางกลุ่มได้ผลิตออกแบบคู่มือกิจกรรมที่ง่ายต่อการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อ   ในขณะนี้มีแกนนำชาวบ้าน“บ้านฮอมฮัก”  แล้วไม่น้อยกว่า 20 คน  ใน 6 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่  นับได้ว่าเป็นกลุ่มแรกของโลกที่รณรงค์เกี่ยวกับวินัยเชิงบวกโดยชาวบ้านในชุมชน  จากบทบาทชาวบ้านผู้ชมละครของกั๊บไฟ บัดนี้ได้กลายมาเป็นนักอบรมฯ และนักเคลื่อนไหวรณรงค์ ซึ่งจะมีผู้คนอีกนับพันนับหมื่นได้รับรู้ เข้าใจ หรือตระหนักต่อการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนบุตรหลาน และนักเรียนโดยการไม่นิยมที่จะใช้ความรุนแรงในรูปแบบใดๆ  และครั้งนี้ทางกลุ่มได้ทำงานในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย โดยร่วมกับ ดร.สมบัติ  ตาปัญญา  ผู้มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในด้านงานดังกล่าวด้วย (สนับสนุนโดย Save the children (Sweden))

 
 
 

ส่วนงานที่โดดเด่นในปีนี้อีกงานคือการรณรงค์ระดับประเทศโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ก็คือการร่วมงานกับโรงเรียนแกนนำ 20 แห่ง และโรงเรียนที่ขยายผลประมาณ  200 แห่ง ในโครงการ “ขบวนการฮึดสู้หวัด” เป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาวะอนามัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009 (H1N1)   งานนี้มีนักเรียนแกนนำได้รณรงค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากละครแล้ว ยังมี การเต้น การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน หนังสั้น/คลิป  แต่งเพลง  วิทยุชุมชน โปสเตอร์ เกมกิจกรรมนันทนาการ  ทำสบู่จากกระดาษสา ฯลฯ  งานนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนและครูอาจารย์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และชุมชนชาวบ้าน

    กิจกรรมโครงการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้ได้นำสุขบัญญัติ 10 ประการมาเป็นแนวทางหลักที่จะสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชนโดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนนับหมื่นคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  (สนับสนุนโดย สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และ สสส.)

 
 
 

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังให้บริการทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  องค์กรระหว่างประเทศ และภายในประเทศอีกมากมาย  ในเนื้อหา เช่น การรณรงค์ต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นในประเทศและข้ามชาติ  การรู้เท่าทันสื่อ(การใช้ความรุนแรง)  โลกาภิวัตน์(วัตถุนิยม)  ปัญหาสัญชาติหรือไร้สถานะบุคคล  และประเด็นต่อต้านการสร้างเขื่อนหรือปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิติต่างๆ  การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมถูกต้อง และการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลุ่มสื่อละครรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น   เป็นต้น   และในปี 2553 ทางกลุ่มยังได้มีโอกาสต้อนรับการมาเยี่ยมชมจากองค์กรหน่วยงานหลายประเทศทั่วโลก  และร่วมงานกับอาสาสมัครนักละครจากประเทศ Australia  ซึ่งเราหวังว่าประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกันจะช่วยเสริมสร้างการทำงานระดับชุมชนจนถึงระดับสากลต่อไป  (ได้แก่ Save the children(UK) , ILO , GAATW , Trafcord , ศสน.(สสย.) , Network for earth and peace , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย , HREIB (United ACT theater group) , กพย.(สสส.) AVI ฯลฯ)

 

หลังจากที่กั๊บไฟได้เริ่มกำเนิดเมื่อกลางปี 2539 จวบจนบัดนี้ก็เข้าสู่ปีที่15 แล้ว 
เนื่องในโอกาสพิเศษนี้ทางกลุ่มจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายในปี 2554
หวังว่าท่านคงจะเข้ามีส่วนร่วม และติดตามงานของเราที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป


สนใจในรายละเอียดหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในกิจกรรมโครงการใดๆ สามารถติดต่อ ได้ที่กลุ่ม 
หรือ gabfai1996@gmail.com

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US     |     รับซื้อแหวนเพชร

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved